Πληροφορίες

Κατασκευαστές

Προμηθευτές

Κανένας προμηθευτής

Top sellers

Δικαίωμα αντίρρησης

Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα των ατόμων να σταματήσει η επεξεργασία των δεδομένων τους για άμεση εμπορική προώθηση. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, και κάθε επεξεργασία πρέπει να σταματήσει αμέσως μόλις ληφθεί το αίτημα. Επιπλέον, το δικαίωμα αυτό πρέπει να καταστεί σαφές σε ιδιώτες κατά την έναρξη της κάθε επικοινωνίας.


Πίσω