Πληροφορίες

Κατασκευαστές

Προμηθευτές

Κανένας προμηθευτής

Top sellers

Δικαίωμα φορητότητα των δεδομένων

Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν τα δεδομένα τους από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον. Και αυτό πρέπει να γίνει σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μια έκθεση GDPR με όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτό το κατάστημα. Μόλις είστε έτοιμοι, πατήστε το κουμπί λήψης και εμείς θα σας παρέχει ένα αρχείο excel που περιέχει τα προσωπικά σας δεδομένα.Πίσω