Πληροφορίες

Κατασκευαστές

Προμηθευτές

Κανένας προμηθευτής

Δικαίωμα ενημέρωσης

Αυτό καλύπτει κάθε συλλογή των δεδομένων από τις εταιρείες, και οι ιδιώτες πρέπει να ενημερώνονται πριν από τη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών. Οι καταναλωτές πρέπει να επιλέξουν να δεχτούν τη συλλογή των δεδομένων τους να συγκεντρωθούν και η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται ελεύθερα και όχι σιωπηρή.

Πίσω