Πληροφορίες

Κατασκευαστές

Προμηθευτές

Κανένας προμηθευτής

Δικαίωμα παράλειψης

Αν οι καταναλωτές δεν είναι πλέον πελάτες, ή εάν αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους από την εταιρεία να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα, τότε θα έχουν το δικαίωμα να διαγραφούν τα δεδομένα τους. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή ενός λογαριασμού. Μόλις στείλετε το αίτημα σας, κάποιος από την ομάδα υποστήριξης μας θα επεξεργαστεί και θα δεχτεί αυτό. Εφόσον η ομάδα υποστήριξης μας επιβεβαιώσει το αίτημα σας, ο λογαριασμός σας και τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. Δεν θα είστε σε θέση να συνδεθείτε πια.


Θα πρέπει να συνδεθείτε για να μπορέσετε να ζητήσετε την αφαίρεση των προσωπικών σας στοιχείων!

Πίσω